template ."/head.php");?>
template ."/tools.php");?>
You are here:
KONSEP KERJASAMA SEKOLAH DAN INDUSTRI - Tujuan PDF Print E-mail
Thursday, 20 January 2011 13:05
Article Index
KONSEP KERJASAMA SEKOLAH DAN INDUSTRI
Tujuan
Manfaat
Ruang Lingkup Program
Landasan Hukum
Organisasi
Pola Kerjasama
Strategi
Kesimpulan
All Pages

 

2. TUJUAN

Prinsip kerjasama industri antara sekolah dengan dunia kerja pada akhirnya mempunyai tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan Sekolah Kejuruan dalam memasuki dunia kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan. Pelaksanaan kerjasama sekolah dengan dunia kerja merupakan suatu strategi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada di sekolah dalam rangka mengembangkan sekolah. Dalam hal mengembangkan kerjasama antara sekolah dengan industri, sekolah harus bersikap bahwa sekolah lebih berkepentingan, dengan sikap seperti ini, sekolah harus selalu mengambil inisiatif mendekati industri. Juga yang perlu dipikirkan adalah agar yang ditawarkan sekolah tersebut sesuatu yang betul-betul dapat dirasakan membantu industri. Puncak dari pelaksanaan kerjasama antara sekolah dengan industri dapat melembaga menjadi institusi kemitraan.

 Last Updated on Saturday, 19 November 2011 15:41
 

Main Menu